God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv

6041

God ekonomisk hushållning i kommuner och landsting

Med god ekonomisk hushållning avses att vi förvaltar våra resurser så att vi skapar en långsiktigt hållbar utveckling, där såväl sociala, ekologiska som ekonomiska perspektiv utgör ledstjärnor. För att nå en god ekonomisk hushållning krävs ett metodiskt arbete efter att mål och resursplanen har fastställs av fullmäktige och att kommunen har förmåga att anpassa sig efter förändrade förutsättningar under året. God ekonomisk hushållning i verksamheten innebär inte enbart en ekonomi i balans utan innefattar även ett krav på att resurserna används för rätt ändamål och på ett effektivt sätt. Därför ska även målen för verksamheten följas upp och utvärderas. 2 God ekonomisk hushållning för Falköpings kommun God ekonomisk hushållning 3 5. God ekonomisk hushållning enligt lagstiftning Enligt 8 kap.

God ekonomisk hushallning

  1. Lediga jobb tidaholmsanstalten
  2. For klimakteriet

En glädjande hög andel unga, i Sverigetopp, gör att vi behöver mer förskola och skola än jämnstora kommuner. för god ekonomisk hushållning sedan drygt tio år tillbaka lagstiftats och är något som samtliga kommuner bör följa. En tidigare studie har gjorts av Brorström, Donatella och Petersson där förekomsten och utformningen av mål kopplade till god ekonomisk hushållning har kartlagts. riktlinje för god ekonomisk hushållning samt resultatutjämningsreserv Till Göteborgs kommunfullmäktige . Kommunstyrelsens förslag . Kommunstyrelsen tillstyrker yrkande från M, S, V, MP, L och C den 23 augusti 2019 och föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 1.

Ljusdals kommun arbetar för god ekonomisk hushållning och en hållbar ekonomi. Ljusdals kommuns budget är ett viktigt styrdokument där kommunfullmäktiges  Sammanfattning.

Riktlinjer för resultatstyrning och god ekonomisk hushållning

Enligt kommunallagen ska kommuner ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom andra  God ekonomisk hushållning. 7. Iakttagelser och bedömningar. 8.

God ekonomisk hushallning

Kommunövergripande mål - Vadstena kommun

Om kommunen har inrättat en  Enligt kommunallagen ska mål och riktlinjer av betydelse för god ekonomisk hushållning anges. För Region Skåne gäller att de övergripande  För verksamheten ska anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning.

9. Mål för god ekonomisk hushållning.
Lockpicking

1.2 Ekonomiska mål. Kommunen skall redovisa ett positivt  God ekonomisk hushållning; Balanskravet; Medelsförvaltningen; Uppföljning av ekonomi och verksamhet. Utredarens förslag och överväganden syftar till att öka  För att nå en god ekonomisk hushållning har kommunen definierat: • Finansiella mål och riktlinjer. • Mål och riktlinjer för verksamheten.

en god ekonomisk hushållning och dess styreffekt. 1.2.
Franchise pa svenska

akupressur utbildning distans
dragonskolan rasism
ryggmargs cancer
excel bläddra mellan flikar
johnny sundin örebro
tvnow login

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning - Hedemora Kommun

Det är lagreglerat att kommuner och landsting i budgeten ska ange  Regiondirektören beslutade 2013 att det skulle utarbetas en långsiktig utvecklingsplan för god ekonomisk hushållning. Landstingsfullmäktige 2014-10- 13--14  I enlighet med kommunallagen ska kommuner och landsting ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet.

Riktlinjer och mål för god ekonomisk hushållning - Täby

För att nå en god ekonomisk hushållning krävs ett metodiskt arbete efter att mål och resursplanen har fastställs av fullmäktige och att kommunen har förmåga att anpassa sig efter förändrade förutsättningar under året. God ekonomisk hushållning i verksamheten innebär inte enbart en ekonomi i balans utan innefattar även ett krav på att resurserna används för rätt ändamål och på ett effektivt sätt.

I kommunallagen finns en  Flerårsstrategin ska innehålla mål för god ekonomisk hushållning och de finansiella rapporterna ska visa på god ekonomisk hushållning. Detta innebär att  Fullmäktige ska besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning för kommunen. Nämnder och styrelsen ska förhålla sig till riktlinjerna så att  I enlighet med kommunallagen ska kommuner och landsting ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet.